Flow

Het was een prikkelende vacature, uitdagend en volop kansen en mogelijkheden en Gerda besloot te solliciteren. Het was een mooie dag in november, de zon scheen en ze werd vriendelijk ontvangen. In de ruimte beneden zaten bewoners aan een kop koffie en op de eerste etage waren verzorgenden actief in het ADL proces. Haar sollicitatiegesprekken met de 5 verschillende commissies verliep soepel en 1 maand later nam ze plaats achter haar bureau op de tweede etage. Ze zou het zonder overdracht moeten doen omdat haar voorganger al was vertrokken. Ze had er zin in!

De eerste weken gingen voorbij met het vergaren van inzichten, met welke mensen werkte ze samen? In haar kantoor hing haar kleine vertrouwde tegeltje als een soort baken, met de tekst:

Wanneer je een schip wilt bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar
om hout aan te slepen, werktekeningen
te maken en taken te verdelen,
maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee

Gelachen
De vergadering kon stipt 13:00 uur beginnen met hoog op de agenda ‘Flow’. Iedereen was aanwezig. Gerda gaf uitleg dat Hoogleraar psychologie aan de universiteit van Chicago Mihalyi Csikszentmihalyi uitvinder is van het begrip ‘flow’. Flow een uiterst geconcentreerde staat van bewustzijn is waarbij je het gevoel ervaart dat alles goed en vanzelf gaat, bijna automatisch en moeiteloos. Dat je één bent met je werk, en de tijd makkelijk kan vergeten. Nou, nou……… dat was me wat! Maaike vroeg of het allemaal wel goed ging met Gerda, er werd vreselijk gelachen!

De tweede uitleg die Gerda gaf was dat Flow alleen mogelijk is wanneer in het gebied waarin de taak en de daarvoor benodigde kennis ( informatie x ervaring x vaardigheid x attitude) met elkaar in evenwicht zijn. Heb je meer kennis in huis dan voor de uitvoering van de desbetreffende taak nodig is, dan verveel je je. Heb je te weinig kennis voor de uitvoering van een geaccepteerde of opgedragen taak, dan ontstaat er angst. Gerda wist mooie voorbeelden te benoemen uit de dagelijkse praktijk waardoor we haar beter begrepen.

Stap voor stap
Na afloop van ons overleg vroeg Gerda ons naar de centrale hal te komen, tot onze grote verbazing stond daar een prachtige boom. Een gezamenlijke Flow- boom. We waren sprakeloos. Die week ontvingen alle bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers een schrijven waarin iedereen werd uitgedaagd op bevlogenheid, verantwoordelijkheid, gunnen en delen.

Binnen een maand hing de boom vol met gekleurde kaartjes met daarop prachtige ideeën en wensen. Volgende week starten de eerste baanboetseer gesprekken, ik ben nieuwsgierig.

Leiderschap, het is een prachtig vak!

Tip: Deel deze blog wanneer je het idee hebt dat het voor anderen waardevol zou kunnen zijn.