Aan de slag met baanboetseren in de zorg

.

Baanboetseren in de zorg werkt op individueel niveau en op teamniveau. Het omvat een Werkenergieanalyse®, gesprekken met een ervaren coach in de zorg en maken van concrete afspraken. De deelnemer legt de vorderingen vast in een Nu & In De Toekomstplan.

• Taakanalyse

Aan de hand van de Werkenergieanalyse® analyseren we de afzonderlijke taken en hoeveel tijd dit kost. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de diversiteit aan werkzaamheden en de verschillen tussen werknemers. De medewerker krijgt inzicht in persoonlijke drijfveren en kwaliteiten. Ook maakt het inzichtelijk wat energie geeft en wat energie neemt.

.

• Sterkte- en risicoanalyse

Medewerkers onderzoeken wat werken in de zorg aantrekkelijk maakt en wat mogelijke (toekomstige) belemmeringen zijn.

.

• Inzetbaarheidsanalyse

Op basis van de taakanalyse, de sterkte- en risicoanalyse kijken we naar welk takencluster bijdraagt aan de inzetbaarheid. Dit bespreken we vervolgens.

.

• Eigen inzetbaarheid en doelen (her)formuleren

Aan de hand van het geformuleerde aandachtsgebied in stap 3 gaan we aan de slag met het wegnemen van een (eventuele) belemmering en het verder versterken van de aansluiting met het werk.

Voor vragen en/of meer informatie bel naar 06 23 959 112 of neem contact op via het contactformulier.