Wat is baanboetseren in de zorg?

.

Baanboetseren is de Nederlandse vertaling van Job crafting. Door de jaren heen zijn functies veelal door managers ontworpen, die met behulp van individuele afspraken op proactief gedrag van medewerkers sturen. Het gaat dan vaak over initiatieven die de zorgorganisatie ten goede komen. Maar naast proactief gedrag gericht op de zorginstelling, is er ook proactief gedrag gericht op de zingeving van het eigen werk. Hierbij gaat het om het nadenken over de eigen ambities en talenten in verhouding tot de taak en doelstellingen. Met baanboetseren gaan werknemers, binnen de context van hun functie en de organisatie, zelf actief aan de slag om inhoud te geven aan hun werk.

3

Taakboetseren

De medewerker voert kleine aanpassingen uit die het werk leuk(er) maken.

3

Relationeel boetseren

Collega’s maken samen afspraken over wie wat doet en wat zij van elkaar kunnen verwachten.

3

Context boetseren

De werkplek vormt de context. Past deze context? Past bijvoorbeeld de tijdsindeling, de werkplek en hoe om te gaan met (opgelegde) veranderingen?

3

Cognitief boetseren

Hoe kijkt de medewerker naar het werk. Wat maakt werken in de zorg betekenisvol voor jezelf, voor anderen, voor de organisatie en de maatschappij? Hoe zorg je er als medewerker voor dat het betekenisvol blijft of wordt?

Voor vragen en/of meer informatie bel naar 06 23 959 112 of neem contact op via het contactformulier.